Onze tarieven

Met alle zorgverzekeraars, die een contract hebben aangeboden, hebben wij contracten afgesloten voor 2024. Hierbij gelden de daarvoor afgesproken tarieven en vergoedingen, zoals in de polissen vermeld zijn. Rekeningen worden door de therapeut bij de zorgverzekeraars ingediend en betalingen geschieden in het algemeen rechtstreeks naar de behandelaar, mits de verzekering uw behandeling dekt.

In de overige gevallen van zorgverzekeraars die geen contract Fysiotherapie of Manuele Therapie hebben aangeboden gelden de onderstaande tarieven. Dit geldt tevens bij onvoldoende dekking van uw polis, bv bij een niet afgesloten of afdoende aanvullende verzekering. In dat geval ontvangt u een rekening opgebouwd uit de volgende tarieven:

€ 37,50 Zitting Fysiotherapie
€ 47,50 Zitting Manuele Therapie
€ 47,50 Zitting Fysiotherapie inclusief toeslag aan huis behandeling
€ 47,50 Intake en onderzoek na verwijzing
€ 47,50 Orofaciale Fysiotherapie
€ 61,50 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag aan huis behandeling
€ 46,50 Rapporten


Verstrekt verband en andere hulpmiddelen zijn tegen kostprijs